Pijn

Op 14 mei 1598 werd Amantine geconfronteerd met het echtpaar de Cantere. Zij bleef de door hen ten laste gelegde feiten ontkennen.

De Kortrijkse schepenen besloten daarop nog dezelfde dag tot een pijniging over te gaan om zo een bekentenis af te dwingen. De leperse beul werd met dit karwei belast.(15) Alvorens hij de tortuur aanvatte, heeft hij eerst Amantine geheel geschoren.

( Normaal werd een beklaagde geschoren om te onderzoeken of die geen middeltjes bij zich droeg die ‘gevoelloosheid’ verwekten ofwel om hekserijverdachten te onderzoeken op de aanwezigheid van duivelsmerken. Demonologen geloofden namelijk dat de duivel bij het sluiten van een pact een merk plaatste op zijn volgeling. Dit stigma diabolica kon volgens hen op om het even welk lichaamsdeel aangebracht zijn, vandaar de totale ontharing. Werd een lichaamsvlek ontdekt, dan werd die met naalden doorprikt. Bleek het een gevoelloze vlek te zijn waar geen bloed uit vloeide, dan was de kans groot dat ze als duivelsmerk geïnterpreteerd werd. Demonologisch geïnspireerde rechters beschouwden de aanwezigheid van zo’n vlek als een belangrijke aanwijzing van het bestaan van een verbond met de duivel.(16) De gedetailleerde onkostennota van de leperse beul bevat geen aanwijzing dat hij een onderzoek naar duivelsmerken uitvoerde Misschien werd deze taak aan een ander overgelaten of vond er helemaal geen visitatie plaats.)

Wat er ook van zij, na de scheerbeurt werd Amantine gepijnigd.

Voor deze pijniging is er een rechterlijk verslag bewaard dat ons vrij uitvoerig inlicht over deze tortuur. Dit officieel document vertoont echter enkele tekortkomingen. Zo werd naarmate de pijniging vorderde enkel de antwoorden van Amantine genoteerd en niet de gestelde vragen. Een tweede probleem is het precies chronologisch reconstrueren van deze tortuur die vijf dagen en vier of vijf nachten duurde. Bovendien werden er folio’s verkeerd ingebonden en ontbreken er ook enkele. Ondanks deze beperkingen is dit verslag een uiterst belangrijke bron. Het is tot op heden het enige beschikbare pijnigingsverslag van een hekserijverdachte die voor de Kortrijkse schepenbank verscheen.(17)


De tortuur startte op 14 mei en duurde tot en met 18 mei. Al die tijd zat Amantine met de handen op de rug gebonden en het hoofd in een halsbant voor een vuur. Naarmate de vermoeidheid – in de hand gewerkt door de warmtebron – groter werd, werd het moeilijker rechtop te blijven zitten. Daardoor drukten de pinnen van de band alsmaar dieper in de hals van de beklaagde.(18)
 Gek hoeveel jaren ik met kortgeschoren haren door het leven bewoog… feeling connected … Amantine ….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d