The story continues

Op 11, 13 en 14 mei  1598 verschenen in het totaal vijf nieuwe getuigen onder wie twee echtparen. De belastende feiten waren de gewone beschuldigingen: het betoveren van kinderen en dieren. Demonologische elementen kwamen in de getuigenissen niet voor.

Het is heel bijzonder, raar, gek en ik ervaar het ook als heel dichtbij. Het is ook wel ongelooflijk hoe Kathleen Pattyn alles zo gedetaileerd heeft uitgezocht en uitgeschreven. Het brengt Amantine heel dichtbij. Dankzij het werk van Kathleen Pattyn heel historisch.

Maar het blijft me ook symbolisch triggeren… Zoveel toevalligheden naar mijn eigen leven…

dus ook meteen een uitnodiging ūüôā

Ben je thuis is symboliek, archetypes, numerologie, verbanden leggen, familiesystemen, opstellingen, sprookjes … ? Dan kijk ik heel erg uit naar jouw invulling … om haar verhaal zinvol te maken…

Voor het onverklaarbare zocht men in het verleden een verklaring. Vooral vrouwen werden metde vinger gewezen en werden het slachtoffer van de heksenvervolging, die een hoogtepunt kende¬†in West- en Midden-Europa tijdens de 16¬į en de 17¬į eeuw.( 2 )


Ook de streek van Kortrijk werd geconfronteerd met dit fenomeen. In de periode 1540-1665werden voor de Kortrijkse stadsschepenbank 34 ‘heksenprocessen’ gevoerd waaronder 12 in de¬†periode 1596-1605( 3 ) . Omdat de Kortrijkse schepenbank ratione personae en ratione materiae¬†een ruime bevoegdheid bezat, konden ook niet-stedelingen gedagvaard worden(4 ) . Slechts van 4¬†hekserijbeklaagden is met zekerheid geweten dat zij Kortrijkse inwoners waren , de overige waren dit vermoedelijk niet( 5 ) . Onder die 34 beklaagden bevonden zich 23 vrouwen( 6 ) . In de bewaarde¬†Kortrijkse processtukken komt vooral¬†het volkse of traditionele hekserijconcept¬†tot uiting.¬†Het¬†beeld dat het ‘gewone’ volk in die tijd voor ogen had betref fende een heks, was iemand die door¬†middel van ‘bovennatuur lijke’ krachten schade kon aanrichten of voorspoed kon bewerken.¬†Erwerd niet de minste aandacht geschonken aan de aard en de oorsprong van die ‘bovennatuurlijke’¬†machten waardoor deze verschijnselen veroorzaakt werden. De duivel kwam als het ware niet¬†aan de bak in dit concept ( 7 ) .¬†De demonologische leer daarentegen stelde dat de heks een verbond¬†gesloten had met de duivel, ‘omgang’ had met hem tijdens de sabbat en in diens opdracht¬†opereerde.¬†De vermeende gevolgen, het aanrichten van schade, waren van ondergeschikt belang.

Dit geleerde of demonologische hekserijbegrip, was een¬†kunstmatig gecre√ęerd concept¬†dat in de¬†late Middeleeuwen ontstond. Behalve invloed van de volkse opvatting hebben ook filosooftheologen,moralisten en de Inquisitie hun steentje bijgedragen tot de vorming ervan.¬†Vooral de¬†sociale elite heeft zich dit geleerde begrip eigen gemaakt, terwijl het nauwelijks teruggevonden¬†wordt bij het volk( 8 ) .

De Kortrijkse schepenen waren, vermoedelijk omwille van hun niet -academische vorming, weinig vertrouwd met de demonologie zodat zij de gevoerde heksenprocessen niet in die zininterpreteerden( 9 ) . Te Kortrijk kwam er dan ook geen enkele heks om het leven op debrandstapel.( 1 0 ) Tot voor kort werd zelfs aangenomen dat van het geleerde hekserijbegrip geen¬†spoor terug te vinden was in de Kortrijkse processtukken. Een recent geklasseerd 16¬į eeuws¬†pijnigingsverslag van een aangeklaagde ‘heks’ -Amantine van Thieghem- weerlegt deze¬†woman-2727362_640stelling.( 1 1 )AMANTINE VAN THIEGHEM DIE “… VAN TFAICT VAN TOOVERIE ALZO

ZUVERE ES ALS HET KERCKHOF VAN DOODE LIEN…”(1)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: